Kaupunkitilan ja -luonnon elinvoimaisuus

Mitä vaikutuksia tiivistämisellä on lähiluonnolle? Helsingin yleiskaava puhututtaa yli puoluerajojen. Onhan kaupunkimme lentokoneesta katsottuna todella vihreä ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen monimuotoisen ja runsaan lähiluonnon ekosysteemi. Lue Lisää

Kaupungistuminen – tiivistyvä kaupunki

Kaupunkilaisten määrän on ennustettu nousevan vuonna 2030 jo viiteen miljardiin, jolloin kaupungeissa asuisi 70 prosenttia maailman ihmisistä (nyt yli 50 %). Nopea kaupungistuminen aiheuttaa slummiutumista, työttömyyttä, ilmansaasteita jne., mutta toisaalta suurkaupungit tuottavat usein asukkailleen paremman mahdollisuuden terveydenhoitoon, koulutukseen ja esim. urakehitykseen.

Lue Lisää

Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelma

FCG Arkkitehdit laativat Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelman, johon kuuluu vierasvenesataman, satamapuiston sekä Pellosniemen rannan alueet. Työssä ideoitiin puisto- ja ranta-aluetta palvelevia rakennuksia sekä sataman laajennusta yhdessä puistoalueiden toimintojen, valaistuksen ja rakenteiden kanssa. Tutustu tästä Laukaan alueen kehittämissuunnitelmaan.

nakyma-satamalaiturilta-uimarannalle
Näkymä satamalaiturilta uimarannalle.

Lue lisää

Lähiöiden täydennysrakentaminen on kestävää kaupunkikehitystä

Lähiöiden täydennysrakentaminen on kestävää kaupunkikehitystä ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Se säästää energiaa ja vähentää päästöjä. Täydennysrakentamisella monipuolistetaan asuntotarjontaa ja ikärakennetta alueella sekä varmistaa palvelujen säilyminen ja kehittyminen sekä luonnonalueiden ja –varojen säästäminen. Kiinteistöjen tasearvoa voidaan kasvattaa rakennusoikeutta kaavoittamalla. Lue lisää

Näkyykö palvelujen saavutettavuus kuntien tuottamissa vuokra-asuntojen hinnoissa?

Kuntien rahoitus uudistuu lähitulevaisuudessa ja kunnat todennäköisesti pyrkivät harkitsemaan uusia tulomahdollisuuksia sekä tehostamaan olemassa olevia tulolähteitä. Kuntien tuottama vuokra-asuminen voisi olla yksi tehostetuista tulolähteistä. Kuntien tuottaman sekä vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten huolto- ja muut käyttökustannukset sekä kysyntä. Kysyntään taas vaikuttavat muut tekijät, kuten esimerkiksi hakijan elämäntilanne, asunnon kunto ja sijainti. Lue lisää

Digitaalinen kaavoitus sujuvoittaa ja nopeuttaa toimintaa rakennusalalla

Digitalisaatio on muuttanut merkittävästi monia toimialoja. Sen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Digitaalinen kaavoitus eli digikaava on yksi tapa, jolla voidaan nopeuttaa alan prosesseja ja säästetään kustannuksia.Alla etuja, joita kehitteillä olevan digikaavan käyttö tuo. Lue lisää