Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelma

FCG Arkkitehdit laativat Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelman, johon kuuluu vierasvenesataman, satamapuiston sekä Pellosniemen rannan alueet. Työssä ideoitiin puisto- ja ranta-aluetta palvelevia rakennuksia sekä sataman laajennusta yhdessä puistoalueiden toimintojen, valaistuksen ja rakenteiden kanssa. Tutustu tästä Laukaan alueen kehittämissuunnitelmaan.

nakyma-satamalaiturilta-uimarannalle
Näkymä satamalaiturilta uimarannalle.

Lue lisää

Lähiöiden täydennysrakentaminen on kestävää kaupunkikehitystä

Lähiöiden täydennysrakentaminen on kestävää kaupunkikehitystä ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Se säästää energiaa ja vähentää päästöjä. Täydennysrakentamisella monipuolistetaan asuntotarjontaa ja ikärakennetta alueella sekä varmistaa palvelujen säilyminen ja kehittyminen sekä luonnonalueiden ja –varojen säästäminen. Kiinteistöjen tasearvoa voidaan kasvattaa rakennusoikeutta kaavoittamalla. Lue lisää

Näkyykö palvelujen saavutettavuus kuntien tuottamissa vuokra-asuntojen hinnoissa?

Kuntien rahoitus uudistuu lähitulevaisuudessa ja kunnat todennäköisesti pyrkivät harkitsemaan uusia tulomahdollisuuksia sekä tehostamaan olemassa olevia tulolähteitä. Kuntien tuottama vuokra-asuminen voisi olla yksi tehostetuista tulolähteistä. Kuntien tuottaman sekä vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten huolto- ja muut käyttökustannukset sekä kysyntä. Kysyntään taas vaikuttavat muut tekijät, kuten esimerkiksi hakijan elämäntilanne, asunnon kunto ja sijainti. Lue lisää

Digitaalinen kaavoitus sujuvoittaa ja nopeuttaa toimintaa rakennusalalla

Digitalisaatio on muuttanut merkittävästi monia toimialoja. Sen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Digitaalinen kaavoitus eli digikaava on yksi tapa, jolla voidaan nopeuttaa alan prosesseja ja säästetään kustannuksia.Alla etuja, joita kehitteillä olevan digikaavan käyttö tuo. Lue lisää

Kiinteistösalkutus vuokrataloyhtiössä

Kun vuokrataloyhtiö suunnittelee toimintaansa, avainkysymys on: Mitä kohteita kehitetään ja mistä luovutaan? 

FCG on kehittänyt kiinteistösalkutuspalvelun, joka auttaa vuokrataloyhtiöitä investointiohjelman laatimisessa ja toteutuksessa. Kiinteistöratkaisuihin vaikuttavat tekijät otetaan huomioon laajemmin kuin tavanomaisessa salkutuksessa, esittelee projektipäällikkö Jan Tvrdý FCG:ltä. Lue lisää

Ideoista kohti liiketoimintaa – satama-alueiden kehittäminen

Itäisen Suomenlahden vierasvenesatamien kehittämiseen on kerätty ajatuksia kunnilta, yrityksiltä ja käyttäjiltä. Liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat niiden perusteella laati FCG.

Onko vierasvenesatama liiketoimintamielessä ihanteellinen, jos siellä on aina tilaa? Kuinka suureksi satama pitää kasvattaa, jotta se tuottaisi tarpeeksi? Millaista toimintaa venesatamayrittäjä voisi talvella harjoittaa? Lue lisää