Kirjoittajat

fcgarkkitehdit_logo

FCG:n blogi käsittelee muuttuvaa kaupunkisuunnittelua, strategista yleiskaavoitusta, täydennysrakentamista ja elinvoimakehittämistä. Blogin takana ovat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n asiantuntijat Pauli SantalaMari SeppäArja SippolaJan Tvrdy, Jani Päivänen sekä Kuisma Reinikainen.

Tervetuloa lukemaan ja oppimaan kaupunkisuunnittelusta!

Kaupunkisuunnittelu-blogin kirjoittajat

fcg-mari-seppaTamperelaisen arkkitehdin ja yhdyskuntasuunnittelija Mari Sepän  erityisalaa on strateginen yleiskaavoitus. Mari on kiinnostunut ketterien työskentely- ja vuorovaikutusmenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Erityisesti pelillistäminen ja tarinallistaminen kuuluvat Marin työkalupakkiin. Yhdyskuntasuunnittelijan työssä Maria kiehtoo alan monipuolisuus ja mahdollisuus olla kosketuksissa yhtäaikaisesti historian, nykyhetken ja tulevaisuuden kanssa.

pauli-santala-fcgPauli Santala on elinkeino- ja aluekehityksen asiantuntija, jonka juuret ovat vahvasti matkailun kehittämisessä. Lähes 15 vuoden työuraan FCG:ssä mahtuu toki monenlaista konsultointityötä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tällä hetkellä Pauli vetää FCG:ssä noin 40 asiantuntijan joukkoa, jossa yhdistyy mm. arkkitehtisuunnittelun ja maankäytön suunnittelun vahva osaaminen hänen omaan liikkeenjohdon osaamiseensa. Pauli on erityisesti kiinnostunut niin kuntien ja alueiden elinvoiman kehittämisestä kuin myös liiketoimintaedellytyksien kehittämisestä yhteistyössä yritysten kanssa. Työssä Paulia kiehtoo erityisesti uusien innovatiivisten ratkaisujen löytäminen yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa.

arja-sippola-fcgArja Sippola on arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija, erityisalanaan keskustojen kehittämishankkeet ja hankesuunnittelu. Arja on uransa aikana ollut kahden eri arkkitehtitoimiston johdossa, kaupunki- ja kaavasuunnittelijoiden esimiehenä sekä maisematiimin vetäjänä. Poikkitieteelliset tiimit ovat onnistuneet Arjan johdolla voittamaan myös kansallisia ja kansainvälisiä arkkitehtikilpailu- ja miljööpalkintoja. Tällä hetkellä Arjan vastuulla on FCG Arkkitehtien kehittäminen kohti uusia haasteita. Arjan intohimona on suunnittelun laatu. Tämä luonteenpiirre heijastuu työyhteisöön siten, että myös muut tiimiläiset venyvät parhaimpaan mahdolliseen tulokseen.

Jan Tvrdý (MSc) on monipuolinen yhdyskuntarakenteen ja ympäristön ajan_tvrdy_fcgsiantuntija. Janilla on pitkä kokemus kaupunkien ja maaseudun analysoinnista eri tarkastelumittakaavoissa yksittäisten korttelien tasolta miljoonien asukkaiden metropolialueisiin. Janin osaamisessa korostuu innovatiivisten analyysien ja objektiivisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä havainnollistaminen ja paikkatiedon käyttö. Tällä hetkellä Jan vetää FCG:ssä elinkeino- ja aluekehityksen motivoituneiden asiantuntijoiden tiimiä, joka tavoittelee lisäarvoa asiakkaille. Tässä FCG:n kaupunkisuunnittelublogissa hänen artikkeleissaan korostuu yhdyskuntatalouteen liittyvä problematiikka, ympäristösuunnittelu sekä tiedolla johtaminen.

paivanen-jani-21210-ref20151217-171036-5920Jani Päivänen on espoolainen sosiologi ja vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun pitkän linjan ammattilainen. Jani on valtiotieteen maisteri, joka on toiminut sekä tutkijana monialaisissa työyhteisöissä että (viimeiset 18 vuotta) konsulttina. Jani kehittää ja koordinoi yhteiskehittelyä ja -suunnittelua sekä kasvokkaisissa tilanteissa että digimenetelmillä. Hän haluaa helpottaa suunnitelmien ymmärtämistä sekä erilaisia fiksuja tapoja ottaa niihin kantaa. Eri osapuolten hyvä yhteistoiminta on jazz-mies Janin mielestä kuin bändissä soittamista: kukaan ei etukäteen tiedä mihin päädytään, ja juuri siksi lopputulos on jotain paljon kiinnostavampaa kuin osiensa summa.

kuisma-reinikainen

Kuisma Reinikainen on maankäytön kehitykseen ja kaavoitukseen erikoistunut projektijohtaja ja asiantuntija, jonka 10 vuoden kokemus käsittää laajoja ja monialaisia kaavoitus- ja kehityshankkeita Helsingin saaristosta Lapin tuntureille ja Pohjanmaan lakeuksilta Pohjois-Karjalan vaaroille. Tällä hetkellä Kuisma vetää FCG:ssä maankäytön ja kaavoituksen laajaa asiantuntijoiden tiimiä, jonka jatkuvasti kehitettävä osaaminen takaa asiakkaalle sisällöllisesti ja prosessillisesti parasta mahdollista laatua. Työssä häntä motivoivat maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvä problematiikka, sidosryhmien kanssa tapahtuva vuorovaikutus sekä prosessien kehittäminen ja johtaminen.

heikki_rajasalo_fcgHeikki Rajasalo on työskennellyt yli 25-vuotta kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palveluksessa tuote- ja palvelukehittämisen ja innovaatiojohtamisen projekteissa. Heikki on erikoistunut monitieteellisiin suunnittelumenetelmiin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä Heikki edistää älykaupunkikehitystä yhdistämällä teknologiaa ja asukkaiden tarpeita uudenlaisiksi digitaalisiksi kaupunkipalveluiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Nissi Markku-FCGMarkku Nissi on liiketoiminnan, aluekehityksen ja vaikutusten arvioinnin asiantuntija. Merkittävä osa Markun osaamisesta pohjautuu matkailuliiketoiminnan kehittämiseen sekä taloudellisten vaikutusten arviointiin. 18 vuoden työrupeamaan mahtuu tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia, liiketoiminnan suunnittelua, kannattavuuden ja toteuttavuuden arviointia sekä erilaisia kehittämissuunnitelmia. Erityinen intohimo on auttaa löytämään suunnitelluille investoinneille kantava ajatus ja realistiset menestymisen mahdollisuudet numeroidenkin valossa yhdessä yritysten ja elinkeinokehittäjien kanssa. Työssä Markkua kiehtoo erityisesti konkretian esiintuominen tyhjän teoreettisen jahkailun sijaan.

Syvälä Riitta-FCG_arkkitehdit

Tampereen toimistolla työskentelevä Riitta Syvälä on diplomi-insinööri, joka on kymmenvuotisen työuransa aikana laatinut lukuisia hulevesiselvityksiä ja –suunnitelmia kaavoituksen eri tasoilla. Riitta on kiinnostunut edistämään hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa ja miettimään tapoja, joilla uudistuneen hulevesilainsäädännön mukaisten tehtävien toteuttaminen kunnissa onnistuu parhaiten. Riitta on osa FCG:n kokenutta hulevesitiimiä, jolla on pitkä historia hulevesien hallintajärjestelmien mallinnuksesta ja monipuolisesta hulevesisuunnittelusta.