Näkyykö palvelujen saavutettavuus kuntien tuottamissa vuokra-asuntojen hinnoissa?

Kuntien rahoitus uudistuu lähitulevaisuudessa ja kunnat todennäköisesti pyrkivät harkitsemaan uusia tulomahdollisuuksia sekä tehostamaan olemassa olevia tulolähteitä. Kuntien tuottama vuokra-asuminen voisi olla yksi tehostetuista tulolähteistä. Kuntien tuottaman sekä vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten huolto- ja muut käyttökustannukset sekä kysyntä. Kysyntään taas vaikuttavat muut tekijät, kuten esimerkiksi hakijan elämäntilanne, asunnon kunto ja sijainti. Lue lisää